ประวัติผู้สอน

มัณฑิตา จินดา (ทิป)

ปริญญาโท (Merit Honour)
University of Reading, UK ด้าน Marketing and International Management

ปริญญาตรี
คณะเศรษฐศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ ม.ธรรมศาสตร์ (B.E. International Program)

ประสบการณ์การทำงาน

  • Vice President of Digital Marketing
    บ. เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนต์ (จำกัด) มหาชน
  • Line@ Certified Trainer  (1 ใน 5 Recommended List ในประเทศไทย)
  • ที่ปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์ให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
  • Marketing
    บ.ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง ดูแลไอศกรีมวอลล์และบรีซ

ปัจจุบัน

ดูแลแผนก Digital Marketing และ แผนก Digital Communication ของ Workpoint รับผิดชอบน้องๆ Gen Y กว่า 30 ชีวิตทั้งในส่วนของการทำรายการ, Platform, ดูแลลูกค้าและ Digital PR ทำงานใกล้ชิดกับทีมงาน Facebook, Google, Line และพันธมิตรอีกมากมาย

นักเขียน วิทยากร ที่ปรึกษาและเจ้าของเพจ Digital Tips – นับ 1 ถึงล้านด้วยการตลาดออนไลน์ ที่มีผู้ติดตามเกิน 200,000 คน ในเวลาเพียง 1 ปีเศษ

ความเชี่ยวชาญ

Certificate in Digital Marketing จาก International Digital Marketing Council

  • ผู้เชี่ยวชาญด้าน Facebook Advertising

LINE Official Account Certified Coach (1 ใน 5 Recommended list ในประเทศไทยปี 2018-2019)