AI คืออะไร

เป็นที่ทราบกันดีว่า ปัจจุบัน AI คือ หนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของทุก ๆ เครื่องมือ โปรแกรม และแพลตฟอร์ม Social Media ต่าง ๆ ทุก ๆ บริษัทห้างร้านล้วนเอ่ยถึงปัญญาประดิษฐ์ และเป้าหมายของนักพัฒนาล้วนมุ่งเข้าหา AI ในบทความนี้ Digital Tips จะพาคุณไปไขข้อสงสัย ว่าแท้จริงแล้ว AI คืออะไร และมีหลักการทำงานอย่างไร และที่สำคัญที่สุด คือมี AI ตัวไหน เกี่ยวข้องกับงาน Digital Marketing หรือไม่ ถ้าพร้อมแล้ว ไปดูกัน!AI คืออะไร สำคัญอย่างไรกับโลกธุรกิจ

AI - Artificial Intelligence
ที่มา: https://www.fool.com/terms/a/artificial-intelligence/

AI ย่อมาจาก Artificial Intelligence หมายถึง วิวัฒนาการทางเทคโนโลยีที่สร้างความฉลาดเทียมให้กับสิ่งไม่มีชีวิต (ดังที่คำแปลภาษาไทยให้ชื่อว่า “ปัญญาประดิษฐ์”) ซึ่งแม้จะพัฒนาจากความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมเป็นหลัก แต่ก็ผนวกเข้ากับความรู้ด้านจิตวิทยา ชีววิทยา ปรัชญา และภาษาศาสตร์ร่วมด้วย จุดประสงค์หลักของการสร้าง AI คือ การเนรมิตชุดเทคโนโลยีที่สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหาแทนมนุษย์ได้ แม้จะไม่สามารถทำได้สมบูรณ์ 100% แต่ก็สามารถจุดประกายไอเดียใหม่ ๆ หรือมอบคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ให้กับมนุษย์ได้ เช่น การถือเนิดของแชตบอตอย่าง ChatGPT และ Bard เป็นต้น


ประเภทของ AI และวิธีการทำงานโดยสังเขป

เราอาจกล่าวได้ว่า AI หรือ Artificial Intelligence คือ ผู้ช่วยคนสำคัญสำหรับคนทำงานในยุคนี้ แล้ว AI แบ่งออกได้เป็นกี่ประเภท และแต่ละประเภททำงานอย่างไร Digital Tips จำแนกมาให้ดังนี้

ประเภทของ AI ตามการประมวลผล

 • AI ประเภท Reactive Machines

ลักษณะโดยทั่วไปของ Reactive Machines AI คือ ไม่มีหน่วยความจำเป็นของตัวเอง และไม่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง ทำได้เพียงมีปฏิกิริยาโต้ตอบกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเท่านั้น แต่ข้อดีคือทำงานได้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ จึงเหมาะสำหรับงานรับข้อมูลและแสดงผล อาทิ เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว ระบบป้องกันอัคคีภัย หรือ ระบบอ่านเกมของคู่ต่อสู้บนกระดานหมากรุก 

 • AI ประเภท Limited Memory

AI ประเภทนี้ พัฒนาขึ้นจาก Reactive Machines กล่าวคือ มีหน่วยความจำเป็นของตัวเอง สามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองผ่านข้อมูลชุดเก่า ๆ ได้ แต่หน่วยความจำที่มียังเป็นหน่วยความจำขนาดเล็ก เก็บข้อมูลได้จำกัด ข้อดีของ Limited Memory AI คือ สามารถเรียนรู้และปรับตัวกับสภาพแวดล้อมใหม่ได้ดี จึงเหมาะกับงานที่ซับซ้อนขึ้นมาอีกขั้น เช่น รถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยตัวเอง ระบบรักษาความปลอดภัย หรือระบบแปลภาษา

 • AI ประเภท Theory Of Mind

ทั้ง 2 ประเภทก่อนหน้า คือปัญญาประดิษฐ์ที่มีใช้งานจริงในปัจจุบัน แต่สำหรับ AI ประเภท Theory Of Mind คือ AI ที่ยังอยู่ในขั้นตอนของการวิจัย มีจุดเด่นคือ สามารถเข้าใจอารมณ์ ความรู้สึก และวัฒนธรรมของมนุษย์ได้ รวมทั้งสามารถประมวลผลคำพูดออกมาเป็นการกระทำได้ หากพัฒนาได้สำเร็จแล้วจะถูกนำไปใช้กับงานที่ซับซ้อน เช่น ระบบแชตบอตที่เข้าใจความรู้สึกของมนุษย์ หรือหุ่นยนต์ที่ช่วยมนุษย์ตัดสินใจได้

 • AI ประเภท Self-Awareness

ปลายทางสุดท้ายของการพัฒนา AI คือ การสร้างชุดเทคโนโลยีที่สามารถตระหนักรู้ได้ด้วยตนเอง มีความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ อย่างมีสติ และแสดงความคิดเห็นได้อย่างลึกซึ้งเฉกเช่นมนุษย์ 

ประเภทของ AI ตามความสามารถและการใช้งาน

 • Artificial Narrow Intelligence (ANI)

ประเภทแรกของ AI คือ ปัญญาประดิษฐ์ที่มุ่งเน้นการทำงานเฉพาะด้านอย่างยอดเยี่ยม ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ทำงานอย่างเดียว จึงมีข้อดีที่ความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งยวด ภายใต้ข้อจำกัดปกติของ AI คือ ความไม่ยืดหยุ่น ไม่เปลี่ยนแปลง และมักจะไม่เข้าใจบริบทรอบข้าง ตัวอย่างของ AI ประเภทนี้ ก็คือเครื่องมือพื้นฐานที่เรารู้จักกันดีในปัจจุบัน เช่น Siri, Google Assistant หรือ Google Translate 

 • Artificial General Intelligence (AGI)

AGI หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “ปัญญาประดิษฐ์ทั่วไป”หมายถึง AI ที่มีความสามารถทัดเทียมกับมนุษย์ คิดแบบที่มนุษย์คิด ทำอย่างที่มนุษย์ทำ และสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ แทนมนุษย์ได้ ปัจจุบัน AGI ยังอยู่ในขั้นพัฒนา ยังไม่มีตัวอย่างจริงออกมา แต่ก็สามารถเกิดขึ้นจริงได้ไม่ยากนัก หากนำเทคโนโลยีของ ANI มาพัฒนาประกอบกัน

 • Artificial Super Intelligence (ASI)

ASI หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ปัญญาประดิษฐ์ขั้นสุดยอด” สามารถคิด ตัดสินใจ วิเคราะห์ และประมวลผลได้ดีและแม่นยำกว่ามนุษย์ในทุก ๆ ด้าน แต่อาจส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ต่อมวลมนุษยชาติ อย่างไรก็ตาม ASI ยังคงเป็นเพียงทฤษฎีเท่านั้น ไม่สามารถเกิดขึ้นได้จริง ณ ขณะนี้

>> รู้จักกับมันสมองของ AI “Machine Learning คืออะไร?


AI มีประโยชน​์อย่างไร นำไปปรับใช้กับอะไรได้บ้าง

ประโยชน์ของ AI
ที่มา: https://www.bankrate.com/investing/investing-in-artificial-intelligence-ai/

การสื่อสารกับชาวต่างชาติในชีวิตประจำวัน

AI คือ เครื่องมือที่สามารถช่วยคุณได้ เมื่อจำเป็นต้องสื่อสารกับชาวต่างชาติด้วยภาษาที่คุณไม่คุ้นเคย เช่น การใช้ Google Translate หรือ โปรแกรมแปลภาษาของ IOS ซึ่งเป็น Machine Translation ที่ทำงานโดยใช้อัลกอริึมเรียนรู้จากชุดข้อมูลขนาดใหญ่ และประเมินความสัมพันธ์ของภาษาต่าง ๆ 

การเดินทาง

AI คือ เพื่อนร่วมทางที่ดีที่สุดเมื่อต้องเดินทางคนเดียว หรือเดินทางไปในเมืองที่ไม่คุ้นเคย เช่น การใช้ Google Assistant บนรถ เพื่อประเมินสภาพการจราจร สภาพอากาศ บอกเส้นทาง ฯลฯ ผ่านระบบสั่งการด้วยเสียง

ความปลอดภัย

รู้หรือไม่? AI คือ ผู้ช่วยที่อยู่ใกล้ตัวคุณมากกว่าที่คิด! เพราะนอกจากจะมีอยู่ในโปรแกรมแชตบอตหรือเครื่องมือต่าง ๆ ที่คุ้นเคยแล้ว ยังมีอยู่ในระบบรักษาความปลอดภัยต่าง ๆ ด้วย เช่น ระบบตรวจจับผู้บุกรุก ระบบป้องกันอัคคีภัย และระบบสแกนใบหน้า เป็นต้น 

การวางแผนการตลาด และการทำคอนเทนต์ส่งเสริมการตลาด

ประโยชน์ที่เด่นชัดที่สุดของปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI คือ การใช้เครื่องมือเหล่านี้เพื่อวางแผนทำการตลาด เช่น วางแพลน Social Media Marketing หรือใช้ร่วมกับ Martect อื่น ๆ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า ยิ่งไปกว่านั้น ยังมี AI บางประเภทที่สามารถช่วยคุณเขียนคอนเทนต์ ออกแบบกราฟิก หรือคิด Call to action ให้เหมาะกับเนื้อหาได้อีกด้วย

การสร้างแบรนด์เพื่อเริ่มต้นธุรกิจใหม่

สำหรับธุรกิจที่กำลังสร้างแบรนด์ AI คือ พาร์ทเนอร์ที่ดีที่สุด ตั้งแต่การช่วยคิดคอนเซ็ปต์แบรนด์ ออกแบบ CI แบรนด์ สำรวจเทรนด์การตลาด ออกแบบ Marketing Plan ไปจนถึงการแนะนำแนวทางเพื่อสร้าง Customer Experience ที่สมบูรณ์แบบ 

>> รู้จักกับมันสมองของ AI “Machine Learning คืออะไร?


แนะนำ 3 เครื่องมือ AI ที่มีประโยชน์ต่อการทำธุรกิจ 

Google Bard
ที่มา: https://www.ipvanish.com/blog/what-is-google-bard/
 • Bard: เครื่องมือ Generative AI คู่แข่งของ ChatGPT มีจุดเด่นที่การให้รายละเอียดทั้ง Pros และ Cons คู่กันเสมอ ไม่ว่าคุณจะพิมพ์คำถามเกี่ยวกับเรื่องอะไร ที่สำคัญ Bard รองรับภาษาไทยได้ จึงเหมาะแก่การขอคำแนะนำในเรื่องง่าย ๆ เช่น แปลภาษา เรียบเรียงคำโฆษณาให้เข้าใจง่ายขึ้น หรือขอข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งสิ่งที่ Bard ช่วยได้จะเกี่ยวข้องกับการทำคอนเทนต์เป็นส่วนใหญ่
 • Chatfuel: ประโยชน์ของ AI คือ การช่วยแบ่งเบาภาระมนุษย์ ด้วยเหตุนี้ Chatfuel จึงกลายเป็น AI แชตบอตสำหรับตอบคำถามลูกค้าที่ฮอตฮิตที่สุด เพราะมี UX และ UI ที่ทันสมัย ใช้งานง่าย สามารถออกแบบได้ทั้งข้อความต้อนรับ ข้อความตอบกลับบน Facebook และ Instagram เหมาะกับธุรกิจที่จำเป็นต้องรับออเดอร์ออนไลน์ตลอด 24 ชม.
 • Semrush: เป็นเครื่องมือ AI ครบวงจรสำหรับธุรกิจที่เน้นทำ SEO และ Content Marketing บน Social Media ข้อดีของ Semrush คือสามารถสำรวจทิศทางการทำ SEO ของคู่แข่งได้ ตลอดจนช่วยค้นหา Keyword และทำ Topic Research ก่อนเริ่มทำ SEO ได้ โดยไม่ต้องใช้เวลานาน และแสดงให้คุณเห็นว่า AI คือ ที่ปรึกษาทางธุรกิจที่ยอดเยี่ยมเพียงใด
 • Midjourney: เป็นหนึ่งใน AI ยอดนิยม ใช้ในการ Generate รูปภาพ โดยทุกคนสามารถใช้งาน AI ตัวนี้ผ่าน Discord หรือศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ Midhourney คืออะไร?
 • Alisa AI: ปัญญาประดิษฐ์ที่ถูกคิดค้นขึ้นมาโดยคนไทย Alisa AI สามารถใช้สร้างรูปภาพ สร้างบทความหรือตอบปัญหาหาภาษาไทยได้ เหมาะสำหรับการใช้งานภาษาไทยมากที่สุด

AI จะส่งผลต่อชีวิตมนุษย์ในอนาคตอย่างไร? 

โดยสรุปแล้ว AI คือ ชุดเทคโนโลยีที่ออกแบบมาเพื่อรองรับทุก ๆ มิติของชีวิตมนุษย์ ทั้งการทำธุรกิจ สุขภาพ ความปลอดภัย การเดินทาง ฯลฯ ให้มนุษย์สามารถใช้ชีวิตได้สมบูรณ์แบบมากขึ้น เพราะ AI จะทำให้ทุกอย่างสะดวก รวดเร็วขึ้น จนมนุษย์มีเวลาเหลือเพื่อพักผ่อนและหาความสุขได้มากกว่าเดิม อย่างไรก็ดี สิ่งที่เราต้องเตรียมรับมือหลังจากนี้ คือการมาของปัญญาประดิษฐ์จะทำให้วิถีชีวิตเปลี่ยนไป และมนุษย์อาจต้องพยายามทำสิ่งต่าง ๆ มากขึ้นเป็น 2 เท่า เพื่อรักษาบทบาทของตัวเองไว้ ไม่ให้ถูกแทนที่ด้วย AI


อ้างอิง

Google Cloud. What is Artificial Intelligence (AI)?
Available from: https://cloud.google.com/learn/what-is-artificial-intelligence 

IBM. What is artificial intelligence?
Available from: https://www.ibm.com/topics/artificial-intelligence 

coursera. 4 Types of AI: Getting to Know Artificial Intelligence
Available from: https://www.coursera.org/articles/types-of-ai 

EJable. Theory of Mind AI in Artificial Intelligence
Available from: https://www.ejable.com/tech-corner/ai-machine-learning-and-deep-learning/theory-of-mind-ai-in-artificial-intelligence/ 


AI Affiliate
AI Marketing
แจกเทคนิคทำ AI Affiliate เข้าถึงลูกค้า ประหยัดเวลา เซฟแรง

สำหรับคนทำ Affiliate Marketing ไม่มีอะไรจะยากไปกว่าการหาวิธีปิดการขาย หรือการสร้างเนื้อหา ข้อความโฆษณา รูปภาพ เพื่อดึงดูดให้คนยอมซื้อสินค้าผ่าน Affiliate ของตัวเอง อย่างไรก็ดี หากคุณเองก็เป็นนักการตลาดที่กำลังกังวลในเรื่องนี้…

Mobile Marketing
Marketing
บอกต่อ 5 เทคนิคทำ Mobile Marketing เพิ่มยอดขาย ได้ใจลูกค้า

ในยุคสมัยที่ใครๆ ต่างก็พกสมาร์ทโฟน บางคนมีสมาร์ทวอช และบางคนก็พกแท็บเลตติดตัวตลอดเวลา การทำ Mobile Marketing ถือได้ว่าตอบโจทย์และทรงประสิทธิภาพ เพราะเข้ากับไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้งาน และทำให้โอกาสในการปิดการขายเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา หากคุณเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการที่กำลังสนใจกลยุทธ์การตลาดดี ๆ…

Bilibili
Marketing
Bilibili คืออะไร – รู้จักแพลตฟอร์มสัญชาติจีน ม้ามืดแห่งวงการสตรีมมิ่ง

หลายคนอาจทราบดีอยู่แล้วว่า จีนคือประเทศนักพัฒนาที่ชอบคิดค้นเทคโนโลยีขึ้นมาใช้เอง ไม่ว่าจะเป็น Weibo ที่เรารู้จักกันดี หรือ Douyin แพลตฟอร์มวิดีโอสั้นเวอร์ชันจีน และในบทความนี้ เราจะมาคุณไปรู้จักกับ Bilibili อีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่คนจีนคิดค้น…