แชร์ไอเดีย Green Marketing รักโลก จูงใจผู้บริโภคให้ซื้อ

กระแสรักษ์โลกกำลังมาแรง! สาเหตุหนึ่งเพราะโลกเพิ่งผ่านพ้นวิกฤตโรคระบาดครั้งใหญ่ และกลไกของสิ่งแวดล้อมเองก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัด หากคุณอยากแสดงให้ลูกค้าเห็นว่า แบรนด์ของคุณไม่ได้นิ่งนอนใจกับเรื่องนี้ การดึงดูดลูกค้าด้วย Green Marketing ก็ถือเป็นกลยุทธ์การตลาดที่น่าสนใจ เริ่มต้นได้ง่าย ๆ ด้วย 5 ไอเดียเหล่านี้จาก Digital Tips

>> อ่านเพิ่มเติม: สรุปมาให้แล้ว 5 Social Media Trend 2024 ที่ทุกธุรกิจออนไลน์ต้องรู้

Green Marketing คืออะไร

Green Marketing

ที่มา: https://www.shopify.com/my/blog/what-is-green-marketing 

Green Marketing คือ การวางกลยุทธ์การตลาดโดยคำนึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน นอกจากจะต้องสื่อสารให้ผู้ชมทั่วไปเข้าใจจุดประสงค์นี้ของแบรนด์แล้ว แบรนด์ยังต้องทำให้แคมเปญที่ส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นจริง ๆ ด้วย โดยต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์เป็นตัวเลขทางสถิติ หรือประสานความร่วมมือกับองค์กรด้านสิ่งแวดล้อม

Green Marketing มีข้อดีอย่างไร

แน่นอนว่าการวางแผนการตลาดโดยยึดแนวทาง Green Marketing มีข้อดีหลายประการ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

สร้างแรงบันดาลใจในการดูแลสิ่งแวดล้อม

แผนการตลาดที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ย่อมโน้มน้าวใจผู้ชมให้เห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อมด้วย และร่วมกันดูแลโลกในแง่มุมที่ตัวเองสามารถทำได้

เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับแบรนด์

การทำ Green Marketing แสดงให้ผู้บริโภคเห็นว่าธุรกิจของคุณใส่ใจสิ่งแวดล้อม และมองเห็นประเด็นปัญหาในเชิงมหภาค ซึ่งกว้างกว่าการมองเฉพาะแค่ผลกำไร

ลดต้นทุนในบางส่วนงาน

การรักษาสิ่งแวดล้อมโดยมากจะเกี่ยวข้องกับการลด ละ เลิก เช่น การลดใช้พลังงานสิ้นเปลือง การประหยัดไฟฟ้า หรือการนำของเหลือใช้มาพัฒนาเป็นสิ่งใหม่ ๆ ซึ่งจะช่วยให้แบรนด์สามารถประหยัดต้นทุนในบางส่วนงานลงไปได้

เอาชนะใจลูกค้าใหม่ ตรึงใจลูกค้าเก่า

Green Marketing จะสร้างจุดแข็งให้ธุรกิจของคุณอยู่เหนือคู่แข่ง ทำให้ลูกค้าใหม่เกิดความประทับใจ และในขณะเดียวกันกลุ่มลูกค้าเก่าก็จะรู้สึกภูมิใจ และเกิด Brand Loyalty ต่อธุรกิจของคุณ

5 ไอเดีย Green Marketing จูงใจลูกค้าให้เชื่อมั่นในแบรนด์ไปนาน ๆ

หากคุณคือหนึ่งในแบรนด์ที่อยากเริ่มทำแคมเปญ Green Marketing แต่ยังไม่มีไอเดียแน่ชัด ลองศึกษาจากไอเดียเหล่านี้ และนำไปปรับใช้ได้เลย!

1. แชร์ไอเดีย Reuse/Recycle ผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์

Reduce Reuse Recycle

ที่มา: https://venngage.com/templates/posters/reduce-reuse-recycle-poster-da359ecc-afc7-4c3a-bf1b-da79f7d07168 

ลอง Brainstorm กันในหมู่ทีมงานของแบรนด์ว่า มีผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ชิ้นใดหรือไม่ ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ยกตัวอย่างเช่น ขวดแก้วที่สามารถนำมาล้างเพื่อใส่น้ำดื่ม เครื่องปรุง หรือใส่ดินเพื่อปลูกต้นไม้ หรือถุงกระดาษที่สามารถนำกลับมาใช้ใส่ของใหม่ได้ แล้วลองทำ Video Content แชร์ไอเดียเหล่านี้ลงบน Social Media เชิญชวนให้ลูกค้า Reuse/Recycle ตามไอเดียของคุณ

2. คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ใช้วัสดุรักษ์โลก

คุณอาจเน้นให้ Green Marketing ชัดเจนขึ้น ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับโปรโมตแคมเปญนี้โดยเฉพาะ เช่น แบรนด์เสื้อผ้าที่ออกสินค้าคอลเล็กชันใหม่ ถักทอโดยใช้เส้นใย Tencel Modal ที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ หรือแบรนด์กระเป๋าแฟชัน ที่ออกสินค้าคอลเล็กชันใหม่ เป็นกระเป๋าที่ถักทอโดยเส้นใยจากวัสดุเหลือใช้ เป็นต้น

3. เชิญชวนให้ลูกค้าไม่รับถุง แลกกับการสะสมพอยต์

No Bag Campaign

ที่มา: https://northernontario.ctvnews.ca/walmart-stores-including-in-northern-ontario-end-use-of-plastic-bags-1.5872553 

ไม่ว่าจะเป็นถุงกระดาษหรือถุงพลาสติก ย่อมใช้งบประมาณและวัสดุธรรมชาติค่อนข้างมาก ดังนั้น แนะนำให้ลองทำแคมเปญ Green Marketing แบบ No Bag คือเชิญชวนให้ลูกค้าปฏิเสธการรับถุง แลกกับการสะสมพอยต์ในระบบ สำหรับแลกเป็นส่วนลดตอนซื้อสินค้าครั้งถัดไป หรือแลก Voucher ช่วงสิ้นปี

4. ร่วมมือกับองค์กรอื่น ๆ เพื่อนำวัสดุเหลือใช้ไปทำลายอย่างถูกวิธี

นอกจากจะโฟกัสเฉพาะผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ตัวเองแล้ว คุณยังสามารถออกแคมเปญ Green Marketing ที่ช่วยผู้บริโภคจัดการกับของเหลือใช้ในชีวิตประจำวันได้ ยกตัวอย่างเช่น การเปิดรับบริจาคของเหลือใช้บางอย่าง แล้วนำไปทำลายอย่างถูกวิธี โดยคุณอาจต้องขอความร่วมมือจากองค์กรอื่นในนามแคมเปญ CSR เพื่อให้ผู้บริโภครู้สึกได้ว่าเป็นแคมเปญใหญ่ และรู้สึกเชื่อใจในแบรนด์มากขึ้น

>> อ่านเพิ่มเติม: Collaborative Marketing คืออะไร ยังมาแรงอยู่ไหมในปี 2024

5. รณรงค์ประหยัดไฟฟ้า หรือสิ่งของสิ้นเปลืองในองค์กร

คุณอาจเริ่มต้นทำ Green Marketing ง่าย ๆ ด้วยการรณรงค์ให้พนักงานในองค์กรเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อม เช่น รณรงค์ปิดแอร์ ประหยัดไฟ หรือรณรงค์ลดการใช้กระดาษ แล้วรวบรวมผลลัพธ์ที่ประจักษ์ในเชิงสถิติ เช่น จำนวนสิ่งของที่ลดลงไป ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ลดลง หรือจำนวนเงินค่าไฟฟ้าขององค์กรที่ลดลง และนำสถิติเหล่านั้นมาทำคอนเทนต์เผยแพร่ลงบนช่องทางต่าง ๆ ของแบรนด์ เพื่อเรียกความเชื่อมั่นจากลูกค้า 

สรุป

Green Marketing คือ กลยุทธ์การตลาดที่ต้องเริ่มต้นจากความรู้ ความเข้าใจเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อม และต้องดำเนินไปพร้อม ๆ กับความเชื่อมั่นในสิ่งที่แบรนด์กำลังทำ เพราะการจะทำแคมเปญนี้ให้สำเร็จ แบรนด์ต้องจูงใจผู้บริโภคให้ได้ และต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์เป็นตัวเลขทางสถิติที่พิสูจน์ได้อ้างอิง

Ecosend. 7 Eco-Friendly Marketing Strategies To Try In 2024

Available from: https://ecosend.io/blog/7-eco-friendly-marketing-strategies-to-try-in-2024 

Wordstream. 8 Ways to Master Green Marketing (+5 Eco-Friendly Brands to Follow)

Available from: https://www.wordstream.com/blog/ws/2022/04/28/green-marketing 

Barter Media คืออะไร?
Business | Marketing
Barter Media คืออะไร? วิธีการแลกเปลี่ยนสื่อแบบใหม่ที่คุณควรรู้

ในยุคที่เกมเศรษฐกิจค่อนข้างท้าทาย ธุรกิจสื่อรวมถึงธุรกิจอื่น ๆ ก็จำเป็นต้องหาหนทางประชาสัมพันธ์แบบลดค่าใช้จ่าย หรือหารายได้ทางอ้อมผ่านการใช้ Barter Media หากคุณเองเพิ่งจะเคยได้ยินคำ ๆ นี้เป็นครั้งแรก มาทำความรู้จักกับวิธีการนี้ให้มากขึ้นกัน! >>…

คัมภีร์ 7 เทคนิค Viral Marketing เปลี่ยนคอนเทนต์นิ่ง ๆ เป็นเทรนด์ฮิต
Marketing | Social Media Strategy | TikTok
คัมภีร์ 7 เทคนิค Viral Marketing เปลี่ยนคอนเทนต์นิ่ง ๆ เป็นเทรนด์ฮิต

ยุคนี้ สมัยนี้ ทำคอนเทนต์อะไรขึ้นมาทีก็ต้อง Go Viral เพราะทุก ๆ คอนเทนต์ที่มีโอกาสปรากฏบนหน้าฟีดจากหายไปจากสายตาเร็วมาก หากไม่ได้เห็นซ้ำ ๆ บ่อย ๆ…

Kalodata คืออะไร ใช้ฟรีไหม ดีต่อคนทำ Marketing อย่างไร
AI Marketing | Marketing | TikTok
Kalodata คืออะไร ใช้ฟรีไหม ดีต่อคนทำ Marketing อย่างไร

ใครทำ TikTok Marketing ห้ามพลาด! Digital Tips ขอแนะนำ Social Listening ที่ดีที่สุดสำหรับคนทำ TikTok อย่าง…