แจก 7 คำสั่ง Bard สุดโปร ตัวช่วยวาง Marketing Strategy ให้มีพลัง

หลังเปิดตัวครั้งแรกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2023 Bard – AI Chatbot อัจฉริยะสังกัด Google ก็สามารถกวาดคะแนนนิยมมาได้ไม่แพ้ ChatGPT โดยมียอดผู้ชมต่อเดือน 140 ล้านคน และคาดว่าจะทะลุ 1,000 ล้านคนภายในสิ้นปี 2023 (Source: DEMANDSAGE) นอกจากนี้ ยังรองรับภาษาไทยแล้วตั้งแต่เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา Bard จึงก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งใน AI Chatbot ที่ทรงอิทธิพลสำหรับนักการตลาดชาวไทย เรามาอัปเดต 7 คำสั่ง Bard ที่จะช่วยให้การวาง Marketing Strategy ของคุณง่ายขึ้นกัน!

1. Develop a product launch strategy for [specific product] targeting [demographic].

คำสั่ง-Bard-การวาง-Product-Launch-Strategy

หากคุณตั้งใจจะเปิดตัวผลิตภัณฑ์คอลเล็กชันใหม่ สิ่งสำคัญคงหนีไม่พ้น “การวางกลยุทธ์โดยคำนึงถึงกลุ่มเป้าหมาย” ซึ่งคำสั่ง Bard รูปแบบนี้ช่วยคุณได้ ดังเช่นในตัวอย่าง เราพิมพ์คำสั่ง “Develop a product launch strategy for woman shoes targeting Thai.” ซึ่งระบุกลุ่มเป้าหมายแบบกว้าง ๆ ว่าเป็นชาวไทย Bard จึงแบ่งคำตอบออกเป็น 2 ส่วน คือลำดับขั้นการวาง Product Launch Strategy และการวาง Marketing Strategy เพื่อดึงดูดกลุ่มผู้หญิงไทยโดยเฉพาะ

คำสั่ง-Bard-การวาง-Marketing-Strategy

2. Create a content marketing plan for [industry] with a focus on [market]. – คำสั่ง Bard สายคอนเทนต์

คำสั่ง-Bard-การวาง-Content-Marketing-Plan

คุณสามารถป้อนคำสั่ง Bard แบบจำเพาะเจาะจง เช่น การทำคอนเทนต์ที่โฟกัสเฉพาะกลุ่มเป้าหมายได้ ดังเช่นในตัวอย่าง เราพิมพ์คำสั่ง “Create a content marketing plan for shoes with a focus on Thai women.” ซึ่งเจาะจงไปที่การวางแพลนคอนเทนต์สำหรับโปรโมทรองเท้า เพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้หญิงไทย และคำตอบที่ Bard ให้ ไม่ใช่เพียงคำแนะนำเป็นความเรียงแบบสั้น ๆ แต่สรุปทั้งเป้าหมาย ช่องทาง หัวข้อ ตาราง และงบประมาณ ให้สามารถนำไปใช้งานได้ทันที

3. Plan a SEO strategy for a [type of business] in the [location]. – คำสั่ง Bard สาย SEO

คำสั่ง-Bard-การวาง-SEO-Strategy

สำหรับองค์กรที่ต้องการทำ SEO ด้วย สามารถป้อนคำสั่ง Bard เพื่อช่วยวาง SEO Strategy ในขั้นต้นได้ ดังเช่นในตัวอย่างนี้ เราป้อนคำสั่ง “Plan a SEO strategy for a woman shoes business in the Bangkok.” โดยระบุประเภทธุรกิจและ Location ไปแบบกว้าง ๆ ซึ่งคำตอบที่ได้ คือลำดับขั้นทั่วไปในการทำ SEO พร้อมคำแนะนำเสริมในการใช้ผลิตภัณฑ์ของ Google เพื่อช่วยในเรื่องนี้ เช่น Google My Business และ Keyword Planner

4. Design a social media ad campaign for [product/service] targeting [audience segment] on a budget [Baht]. – คำสั่ง Bard สายยิงแอด

คำสั่ง-Bard-Social-Ad-Campaign

เพื่อทดสอบว่าเราสามารถป้อนคำสั่ง Bard ได้ละเอียดมากแค่ไหน เราจึงทดลองพิมพ์คำสั่ง “Design a social media ad campaign for woman shoes targeting Thai women aged 20-30 on a budget 100,000 baht.” โดยระบุกลุ่มเป้าหมายให้ละเอียดขึ้น จากที่เคยระบุเพียง “ผู้หญิงไทย” เป็น “ผู้หญิงไทยอายุ 20-30 ปี” พร้อมทั้งกำหนดงบประมาณที่เรามีลงไปด้วย ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ก็ค่อนข้างน่าสนใจ เพราะ Bard ได้แนะนำ Key Messages สำหรับการโฆษณา Objective ของแคมเปญ เทคนิคการสร้าง Creative Ad และ Metrics ที่จำเป็นมาให้ด้วย 

คำสั่ง-Bard-Budget-for-Social-Ad-Campaign

ในส่วนของงบประมาณ เราพบว่า Bard ยังไม่สามารถแนะนำการตั้งงบประมาณเป็นรายแคมเปญอย่างละเอียดได้ สามารถแนะนำได้เพียงโครงสร้างคร่าว ๆ เท่านั้น

คำสั่ง-Bard-Google-Ad-Campaign

อย่างไรก็ดี เราอยากทราบว่า Bard จะสามารถช่วยวางแผน Ad Campaign ของ Google Ads ได้ดีกว่าหรือไม่ จึงพิสูจน์โดยพิมพ์คำสั่งเดิม แต่เปลี่ยนจาก Social Media Ad Campaign เป็น Google Search Ad Campaign พบว่าคำตอบที่ได้ค่อนข้างคล้ายเดิม แต่ส่วนที่เพิ่มขึ้นมา คือตัวอย่าง Headline และ Description สำหรับ Google Search Ads หลายชุดทีเดียว

5. Create a customer persona for [specific product] in [location] 

คำสั่ง-Bard-Customer-Persona

สิ่งที่สำคัญไม่แพ้การยิงแอดหรือการทำ SEO เพราะเป็นจุดตั้งต้นของการวาง Marketing Strategy ทั้งหมด ก็คือการกำหนด Persona นั่นเอง ดังเช่นในตัวอย่าง เราพิมพ์คำสั่ง “Create a customer persona for woman shoes in Bangkok.” เพื่อให้ Bard ช่วยคิด Customer Persona โดยระบุชนิดของผลิตภัณฑ์พร้อม Location ไว้แบบคร่าว ๆ ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ค่อนข้างน่าพอใจ เพราะ Bard สร้าง Persona ออกมาได้ค่อนข้างละเอียด มีครบทุกองค์ประกอบสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมการบริโภค หรือ Pain Point และเป้าหมายของลูกค้า อย่างไรก็ดี คำตอบของ Bard ก็ยังมีความไม่สมบูรณ์แบบเล็กน้อย ดังเช่นในตัวอย่างนี้ ที่รายได้ อายุ และตำแหน่งงานของบุคคลตัวอย่างใน Persona อาจไม่ได้อ้างอิงจากผลสำรวจหรือสถิติ

6. Develop a risk management plan for [business] in the [specific industry].

คำสั่ง-Bard-Risk-Management

หากคุณต้องการคำแนะนำเพื่อจัดการกับความเสี่ยงในอนาคต คำสั่ง Bard ชุดนี้เหมาะสมที่สุด ดังเช่นในตัวอย่าง เราพิมพ์คำสั่ง “Develop a risk management plan for garment business in the women shoes industry.” เพื่อให้ Bard ช่วยแนะนำวิธีบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่ธุรกิจผลิตรองเท้าสตรีต้องเผชิญ แต่เนื่องจากเราไม่ได้ระบุเจาะจงไปที่ขนาดองค์กร กลุ่มลูกค้า ที่ตั้ง หรือพื้นที่ที่ทำการตลาด Bard จึงมองความเสี่ยงแบบมหภาค และให้คำแนะนำแบบเน้นภาพรวม

7. Suggest cost reduction strategies for [business] facing financial challenges.

คำสั่ง-Bard-Cost-Reduction

คำสั่ง Bard สุดท้ายที่จะช่วยคุณวาง Marketing Strategy ที่มีประสิทธิภาพได้ คือการวางกลยุทธ์ในการลดค่าใช้จ่าย เมื่อเผชิญกับวิกฤตการเงิน โดยในตัวอย่าง เราพิมพ์คำสั่ง “Suggest cost reduction strategies for women shoes business facing financial challenges.” เพื่อให้ Bard แนะนำวิธีที่เหมาะสม ซึ่งสิ่งที่น่าสนใจก็คือ นอกจากจะแนะนำแนวทางในภาพรวมแล้ว Bard ยังสอดแทรกตัวอย่างการแก้ปัญหาอย่างเฉพาะเจาะจงมาให้ด้วย

สรุป

ทั้ง 7 คำสั่งนี้ไม่ใช่คำสั่งเฉพาะที่ Set Up อยู่ในระบบของ Bard แต่เกิดจากการรวบรวม และทดลองใช้ตามสถานการณ์ที่นักการตลาดค้นพบ คุณจึงสามารถทดลองพิมพ์คำสั่งในรูปแบบเดียวกันนี้ลงบน Bard หรือจะปรับปรุงเป็นคำถามอื่น โดยใช้รูปประโยคเดียวกันก็ได้ อย่างไรก็ดี สิ่งที่เราค้นพบขณะใช้งาน คือคำแนะนำที่ได้จาก Bard จะค่อนข้างละเอียด และมักจะยกตัวอย่างที่สามารถนำไปใช้ในสถานการณ์จริงได้ จึงนับว่าเป็น AI Chatbot ที่น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่ง 

อ้างอิง

Great Ai Prompts. 85+ Best Google Bard Prompts to Use Bard Like a Pro

Available from: https://www.greataiprompts.com/prompts/best-google-bard-prompts/#google_vignette 

Auto GPT Official. 35 BEST PROMPTS FOR GOOGLE BARD

Available from: https://autogpt.net/35-best-prompts-for-google-bard/

AI Affiliate
AI Marketing
แจกเทคนิคทำ AI Affiliate เข้าถึงลูกค้า ประหยัดเวลา เซฟแรง

สำหรับคนทำ Affiliate Marketing ไม่มีอะไรจะยากไปกว่าการหาวิธีปิดการขาย หรือการสร้างเนื้อหา ข้อความโฆษณา รูปภาพ เพื่อดึงดูดให้คนยอมซื้อสินค้าผ่าน Affiliate ของตัวเอง อย่างไรก็ดี หากคุณเองก็เป็นนักการตลาดที่กำลังกังวลในเรื่องนี้…

Mobile Marketing
Marketing
บอกต่อ 5 เทคนิคทำ Mobile Marketing เพิ่มยอดขาย ได้ใจลูกค้า

ในยุคสมัยที่ใครๆ ต่างก็พกสมาร์ทโฟน บางคนมีสมาร์ทวอช และบางคนก็พกแท็บเลตติดตัวตลอดเวลา การทำ Mobile Marketing ถือได้ว่าตอบโจทย์และทรงประสิทธิภาพ เพราะเข้ากับไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้งาน และทำให้โอกาสในการปิดการขายเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา หากคุณเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการที่กำลังสนใจกลยุทธ์การตลาดดี ๆ…

Bilibili
Marketing
Bilibili คืออะไร – รู้จักแพลตฟอร์มสัญชาติจีน ม้ามืดแห่งวงการสตรีมมิ่ง

หลายคนอาจทราบดีอยู่แล้วว่า จีนคือประเทศนักพัฒนาที่ชอบคิดค้นเทคโนโลยีขึ้นมาใช้เอง ไม่ว่าจะเป็น Weibo ที่เรารู้จักกันดี หรือ Douyin แพลตฟอร์มวิดีโอสั้นเวอร์ชันจีน และในบทความนี้ เราจะมาคุณไปรู้จักกับ Bilibili อีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่คนจีนคิดค้น…