ประวัติผู้สอน

ประวัติผู้สอน

มัณฑิตา จินดา (ทิป)

ประสบการณ์การทำงาน

 • LINE Cerfied Coach
  (1 ใน 5 Recommended List 2018-2019)
 • Founder and MD of Digital Tips Academy
 • เจ้าของแฟนเพจ Digital Tips Academy
 • Vice President of Digital Marketing and Brand Communication
  บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนต์ (จำกัด) มหาชน
 • นักเขียนหนังสือ Best Seller
  ‘ใช้ Facebook ถูกวิธี ยอดขายดีขึ้น 100 เท่า’
 • วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์
  Data Transformation ให้แก่องค์กรภาครัฐและเอกชน

การศึกษา

ปริญญาโท 
Master of International Management and Marketing, Henley business school, University of Reading ประเทศอังกฤษ (Merit Honour)

ปริญญาตรี
คณะเศรษฐศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์