เผย 3 หมวดพฤติกรรมคนไทยยุค New Normal

เผย 3 หมวดพฤติกรรมคนไทยยุค New Normal

Google ประเทศไทย เผย 3 หมวดหมู่พฤติกรรมแบบ New Normal ของคนไทยด้วยข้อมูลเชิงลึกจาก Google Trends ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้คนหลังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจาก Google Trends ที่เป็นสัญญาณสะท้อนพฤติกรรมต่าง ๆ ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงแบบ New Normal ที่เกิดขึ้นได้อย่างน่าสนใจเป็น 3 หมวดหมู่ ดังนี้    พฤติกรรมแบบ “เริ่มแล้วเลิก”     การเกิดขึ้นของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนทำให้ผู้บริโภครู้สึกตื่นตัวที่จะค้นหาสินค้าเพื่อปกป้องตัวเองและครอบครัวจากเชื้อไวรัส รวมถึงเตรียมรับมือกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความไม่แน่นอน เช่น    ค้นหาการป้องกันและดูแลสุขภาพมากขึ้น สิ่งหนึ่งที่เราเห็นจากเทรนด์การค้นหาข้อมูลของผู้บริโภคก็คือการค้นหาเกี่ยวกับการป้องกันและดูแลสุขภาพต่าง ๆ ที่ดีดตัวเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ หรือแอลกอฮอล์ทำความสะอาดต่าง ๆ ดูแลตัวเองช่วงอยู่บ้าน   นอกจากนี้แล้ว สินค้าที่ตอบสนองความต้องการพื้นฐานในการใช้ชีวิตและดูแลตัวเองอยู่ที่บ้าน เช่น กรรไกรตัดผม แบตตาเลี่ยน และการตัดผมด้วยตัวเองก็เป็นอีกกลุ่มสินค้าที่มีการค้นหาเพิ่มขึ้นในลักษณะแบบเดียวกัน อย่างไรก็ตาม พฤติกรรม New…