Alisa AI – Chat Bot สัญชาติไทย มิติใหม่ของผู้ช่วยส่วนตัว

Alisa AI – Chat Bot สัญชาติไทย มิติใหม่ของผู้ช่วยส่วนตัว

รู้จัก อลิสา หรือ Alisa AI นวัตกรรม Chatbot ปัญญาประดิษฐ์สัญชาติไทย ตัวช่วยตอบคำถาม, เป็น AI วาดรูป แปลภาษา และเป็นผู้ช่วยส่วนตัว แบบมืออาชีพ

Machine Learning คืออะไร แตกต่างกับ AI แค่ไหน พร้อมสรุปหลักการทำงาน

Machine Learning คืออะไร แตกต่างกับ AI แค่ไหน พร้อมสรุปหลักการทำงาน

Machine Learning คืออะไร, Machine Learning แปลว่าอะไร และแตกต่างกับ AI อย่างไร มารู้จักเทคโนโลยีนี้ให้ดีขึ้นกับ Digital Tips พร้อมสรุปหลักการทำงาน