Day: May 25, 2020

“สน จันทร์ศุภฤกษ์” จากชุดสูทสู่สูตรหมูย่าง ประคองพนักงานร้อยชีวิตอยู่รอด

ผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ทุกภาคส่วนของแวดวงธุรกิจต้องปรับตัวกันยกแผง ไม่เว้นแม้แต่ SUITCUBE แบรนด์เครื่องแต่งกายสุภาพบุรุษ ที่ต้องประสบกับสถานการณ์น่าหนักใจ หลังห้างสรรพสินค้าถูกสั่งปิด

อ่านต่อ »