“จารุสตรี สุวรรณวงศ์” มีของดีต้องดันให้สุด อีคอมเมิร์ซกุญแจสำคัญส่งออกสินค้าไทย

“จารุสตรี สุวรรณวงศ์” มีของดีต้องดันให้สุด อีคอมเมิร์ซกุญแจสำคัญส่งออกสินค้าไทย

“จารุสตรี สุวรรณวงศ์” มีของดีต้องดันให้สุด อีคอมเมิร์ซกุญแจสำคัญส่งออกสินค้าไทย การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) ตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา ได้สร้างผลกระทบทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และชีวิตผู้คนทั่วทุกมุมโลก เฉพาะในทางเศรษฐกิจเอง กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ประเมินผลกระทบจากโรคระบาดใหญ่ครั้งนี้ว่าจะฉุดรั้งให้เศรษฐกิจโลกตกต่ำที่สุดนับตั้งแต่โลกได้ผ่านพ้นภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ หรือ Great Depression ในปี 1930 เป็นต้นมา          แต่ในทุกวิกฤตมักสร้างโอกาสให้กับบางธุรกิจ  ซึ่ง “อีคอมเมิร์ซ” เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มทางธุรกิจที่ได้รับอานิสงส์อย่างมากจากวิกฤตครั้งนี้ ด้วยในระยะที่ผ่านมาผู้คนทั้งโลกอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านรูปแบบการใช้ชีวิต การจับจ่ายใช้สอยจากแพลตฟอร์มออฟไลน์ มาสู่ออนไลน์อยู่แล้ว เมื่อเกิดวิกฤตโควิด-19 จึงกลายเป็นตัวเร่งให้การเปลี่ยนแปลงนี้ให้เกิดเร็วขึ้น          ‘จารุสตรี สุวรรณวงศ์’ ผู้บริหารแพลตฟอร์ม อีคอมเมิร์ซ ยักษ์ใหญ่ของสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย ผู้ซึ่งได้คลุกคลีกับทั้งอุตสาหกรรมและข้อมูลของอีคอมเมิร์ซของไทยและต่างประเทศ ได้ช่วยยืนยันให้เราเห็นภาพนี้ได้ชัดเจนขึ้น   จับเทรนด์อีคอมเมิร์ซ–ความต้องการสินค้าในสหรัฐฯ          ‘จารุสตรี’ กล่าวว่า โดยรวมอีคอมเมิร์ซทุกประเทศโตขึ้นหมด ด้วยสถานการณ์ที่มีการล็อกดาวน์ ทำให้คนต้องหาวิธีใหม่ในการบริโภคสินค้าหรือบริการ ที่จะแตกต่างไปคือที่สหรัฐฯ มีขนาดตลาดที่ใหญ่กว่าไทยมาก ผู้เล่นที่เป็นอันดับต้นๆ ค่อนข้างจะชัดเจน โครงสร้างพื้นฐานในการสร้างความสะดวกให้กับคนที่อยู่บ้านก็ชัดเจนกว่า ไม่ว่าจะเป็นการส่งของจากโดรน รวมถึงการ Last…